Chcete se vyhnout problémům se snachou? Pusťte se a vydržte!

Pokud má tchyně důvěru a důvěru ve svého syna, mělo by jí to dát sebevědomí, aby toho nechala být a nechala svého syna žít svůj vlastní život. Může se naučit hrát jinou roli a najít si nové zájmy, které zaměstnávají nově nalezený čas.

Životní změny nás nutí hrát jinou hru s jinými pravidly. Může to být zábavné, pokud jsme ochotni hrát místo lamentování nad minulostí a převracení hry naruby.Vyhýbání se problémům se snachou: Soukromí by mělo být považováno za prioritu

Pro tchyni je důležité udělat krok zpět a dopřát páru soukromí a prostor. Matka musí vzít v úvahu a respektovat skutečnost, že její syn má manželku, kterou musí zvážit. Nyní tvoří vlastní domácnost a jejich podnikání je osobní.

Sondování do důvěrných záležitostí je nemyslitelné. Soukromí by mělo být vždy považováno za prioritu a tchyně by neměly zasahovat ani žádat své syny o informace. Mnoho tchyní lamentuje, že jejich znalosti jsou zcela ignorovány. Bohužel musí takové události přijmout jako součást života.

Vybudujte si důvěru své snachy

Nedostatek důvěry v tchyni nechtěně zraňuje mnoho tchyní a vytváří půdu pro neshody. Žena to vnímá jako neloajální vůči ní, pokud její manžel dovolí, aby ve vztahu dominoval vliv své matky. Matka je vinna, pokud toto chování podporuje.

Nejlepším pravidlem je nabízet radu pouze na požádání a pouze tehdy, když je člověk požádán. Syn je oddaný své ženě. Pro obě ženy má v srdci místo, ale jeho život pokračuje s novou ženou po jeho boku. Míru je dosaženo, když je toto respektováno. Tchyně jsou nejisté a jejich sebevědomí se zvyšuje s menšími zásahy ze strany tchyně.

Kdo sabotuje vztah?

Rodiče na obou stranách, stejně jako sourozenci, mohou poškodit vztahy vyzařováním tlaku v podobě žárlivosti a soutěživosti. Toho lze dosáhnout, když matka nevěsty vyvíjí nátlak na dceru ze své žárlivosti na vztah tchyně/snacha.

Některé matky přesvědčily své dcery, aby se s touto ženou příliš nesbližovaly. Dcera tchyně může na matku vyvíjet nátlak, aby si od snachy udržovala odstup. Švagrové ve všech kombinacích mohou mít na svědomí žárlivost.

Moje vlastní matka nechtěla, abych se kamarádil s tchyní. Chtěla mít přehled o hodinách a minutách, které jsem strávil se svou tchyní. Když jsem šel za tchýní, nakonec jsem se jí to musel zdržet, abych s ní zachoval pokoj. Ve výzkumu pro mou knihuPrincezna a královna,to je stále klíčový problém.

Přátelé jsou obrovskými viníky, protože s námi souhlasí, aniž by zvažovali, zda máme nebo ne. Chtějí nás rozveselit za každou cenu. Drby začínají spolu s domněnkami a soudy, které jsou většinou mylné. V našich myslích vytváříme monstrum.

Je moudřejší přijmout rozdíly a hrát co nejférověji bez očekávání. Nemít žádná očekávání vám umožňuje být vždy spokojeni a nikdy nezklamáni.

Tchýně nejvíce ztrácí v neúspěšném vztahu

Tchýně se sice musí nejvíc podvolit, protože nejvíc ztrácí, pokud se vztah rozpadne. Na začátku vztahu si snachy neváží tchyně a jsou ochotny vztah obětovat.

Tchyně vidí celý obrázek jasně a nechtějí ohrozit ztrátu svých synů nebo vnoučat. Tyto dvě ztráty jsou skutečnými obavami tchyní. Vzhledem k tomu, že jsou starší a mají více zkušeností, tchyně lépe chápou význam míru pro udržení pout.

Transformujte emocionální vzdálenost na pozitivní interakce

Občas se obě ženy mohou jednoduše mýlit ve svých myšlenkách a úsudcích o situaci. To je nejlépe střežené tajemství. Žádná žena nechce slona v místnosti rozrušit, takže ani neprobírá žádné skutečné problémy nebo problémy, které mají. Tchyně a snachy mají individuální strachy i touhy.

Snachy chtějí mít pod kontrolou svůj život a své děti. Tchýně to cítí stejně, ale jejich syn je dospělý. Ovládání se stává nemožným, takže tchyně musí vidět změněné hřiště.

Tchyně se bojí ztráty vztahu se synem a vnoučaty. Někdy prosazuje to, co vnímá jako svá práva, a situaci ještě zhoršuje.

Snacha se cítí ohrožena a brání se odmítáním návštěv. Obě ženy se hrabou v patách a ignorují utrpení muže uprostřed. I když jsou návštěvy, pokud existuje citový odstup, projevuje se málo lásky.

Buďte otevření, upřímní a komunikujte se svou snachou, aniž byste předpokládali nebo odsuzovali. Nečekejte, že získáte vše, co chcete, ale místo toho si važte toho, co dostanete, a bude k vám proudit více.

Nepočítejte čas, který sdílíte se svými vnoučaty, ale počítejte lásku!

Je důležité, aby každý chápal, že vnoučata ztrácejí nejvíce, když se s nimi prarodiče nesmí zapojit. Rodiče nemohou navždy kontrolovat, kdo se jejich dětem líbí nebo s kým rezonuje. Když vyrostou, mohou se ptát na důvody, proč si od nich babičku a tátu drží dál.

Děti kladou mnoho otázek, když jsou malé, ale více se ptají, když jsou starší. Nenechají se oklamat. Děti si zaslouží veškerou lásku a pozornost, které se jim může dostat. Odmítněte je postavit doprostřed jakýchkoli hádek a mějte na paměti, že děti prospívají lásce a pozornosti.

Nechte rodiče, aby určovali hranice

Rodiče by měli stanovit hranice a pravidla a také časy návštěv. Prarodiče musí být flexibilní ohledně omezení a přijmout to, co dostanou. Se třemi snachami a jedním zetěm jsem zjistil, že čím více akceptuji podmínky, které rodiče stanoví, tím jsou rodiče shovívavější.

To je fakt. Vnoučata mi vyprávějí o svých návštěvách s ostatními babičkami a tatínky a já si ten rozhovor vážím. Jsem si jistý, že totéž dělají o svých návštěvách u mě.

Děti jsou otevřené a bezstarostné a nic nezadrží. Daří se jim ve svém otevřeném šťastném prostředí. Rodiče a prarodiče mají klid a jsou obklopeni láskyplnou atmosférou.

To je výsledek otevřené komunikace, o kterou se všichni snažíme, a schopnosti sdílet bez žárlivosti. Proměňuje pomluvy v diskuse, soudy v toleranci a domněnky v důvěru. Nikdy není dokonalý a má své chyby, ale je pozitivní, upřímný a stojí za námahu.

Vždy chvalte nějakou formou

Pomluvy bolí, ponižují a způsobují nekonečné útrapy. Většina drbů je z doslechu nebo polopravd. I pomluvy, které jsou pravdivé, slouží pouze k tomu, aby přinášely bolest a nedorozumění. Pokud chcete, aby o vás lidé mluvili laskavě, měli byste mluvit jemně o ostatních. Seberte odvahu a přestaňte s pomluvami, jakmile začnou.

Nebudete muset jíst svá slova ani se stydět, když někdo zopakuje vaši nerozvážnost. Připomeňme si přísloví, že to, co vidíme u druhých, v nás může bují. Často jsem se této lekci naučil tím, že jsem se dopustil stejné chyby, za kterou jsem kritizoval druhého. Najít chybu v sobě samém je znervózňující – ale velmi poučné.

Práce na vytvoření harmonického vztahu

V každém harmonickém vztahu jsou interakce snadné, nehlídané a obsahují více humoru. Konverzace je uvolněná, stres a úzkost nejsou přítomny a témata rozhovoru jsou rozmanitá a zajímavá. Když návštěva skončí, jsme naplněni pocitem radosti. Udržování dobrých vztahů je ku prospěchu všech.

Můžeme se soustředit na to, co je na sobě navzájem dobré, a naučit se tolerovat to, co se nám nelíbí. Tchyně mohou pomoci s hlídáním, úklidem nádobí po jídle nebo nákupem se snachou, aby opět pomohly s dětmi. Užitečná je také nabídka odvozu nebo vyzvednutí.

Snacha může nabídnout pomoc s nádobím, návštěvu nebo strávit den či večer na výletě s tchyní. V obou situacích si ženy užívají a pomáhají si. I když je to na začátku vztahu napjaté, snažte se vytvořit kouzlo a vytvořit oddané pouto. Je to tak prospěšné pro ženy a terapeutické v mnoha ohledech.

Změny nikdy nejsou takové, jaké si představujeme

Neměřte a nepředstavujte si. Představovat si je jako předpokládat. Vy jste jen jeden a nikdo jiný vás nemá rád. Vaše zkušenosti, nápady, práce a talent jsou jedinečné a vaše vnoučata z toho těží.

Pokud dokážete přiznat, že všechny své děti milujete stejně, pak se můžete spolehnout, že vaše vnoučata milují všechny své prarodiče. Pokud srovnáváte a měříte, budete vždy nedůvěřovat a cítit ztrátu. Pokud bezpodmínečně milujete a jste vděční za lásku, kterou ve svém životě máte, nikdy nebudete zklamáni.

Dobrou zprávou je, že pokud jsou úspěšní, snacha si jejich podpory váží a uznává jejich důležitost v rodině. Tím se vztah uzavírá kruhem a na pevnější půdě.

Užijte si novou roli a hrajte jinou hru.

Jak jste si se svou snachou vybudovala kladný vztah? Jaké tipy byste sdílela s ostatními ženami v naší komunitě ohledně vytváření a udržování silného vztahu mezi tchyní a snachou? Jak se vyhnout problémům se snachou? Podělte se prosím o své zkušenosti v komentářích.