Emocionální dimenze – Emocionální agilita

Tento blog je druhou částí třídílné série popisující šest dimenzí wellness: fyzickou, sociální, emocionální, duchovní, intelektuální a profesní a jak spolupracují na formování zdraví celého člověka.

Pochopení každé dimenze vám pomůže určit, zda máte vyvážené „kolo wellness“, tedy zda každá dimenze wellness nese svůj podíl na zátěži směrem k vyváženému životu?Minulý měsíc jsem nastínil fyzický a sociální rozměr wellness. Fyzická dimenze se týká toho, jak fyzicky interagujete se světem – vše od cvičení, přes lékařské prohlídky až po bezpečnostní návyky.

Nejde o fyzickou dokonalost, ale místo toho pozvedá fyzickou kompetenci – jak dobře maximalizujete své fyzické schopnosti bez ohledu na výzvy, kterým čelíte.

Sociální dimenze přináší rovnováhu prostřednictvím zdravých vztahů s ostatními a respektu k sobě i ostatním. Není to jen o tom být kolem jiných lidí. Je to o opravdovém pocitu spojení a sounáležitosti.

Emocionální dimenze – Emocionální agilita

Emocionální rozměr wellness není o tom být neustále šťastný. Vztahuje se na vaši schopnost procházet emocionálními vrcholy a pády života zdravým a proaktivním způsobem. já tomu říkámemoční obratnosta zahrnuje:

  • zdravé vyjádření pocitů
  • pozitivní dovednosti zvládání stresu
  • rozpoznání vlastních schopností
  • zkušenosti s řešením problému
  • přístup k odolnosti.

Odolnost je schopnost překonávat výzvy a jít dál. Pomáhá vám vyhnout se „uvíznutí“ v zášti a lítosti.

Stavební kameny odolnosti hrají důležitou roli v emocionální pohodě a zahrnují vděčnost a optimismus, sebedůvěru a mistrovství, sebeúctu, angažovanost a sociální podporu, smysl a účel.

Někteří lidé se zdají být obdařeni mimořádným rezervoárem odolnosti – lidé s těžkým postižením a obrovskými překážkami v životě, kteří navzdory tomu všemu dokážou žít naplno a radostně. Ale nemusíte se narodit jako superhvězda odolnosti!

Znalost stavebních kamenů odolnosti vám pomůže začít ji budovat kousek po kousku. A upřímně řečeno, i když se nepovažujete za „odolný typ člověka“, nikomu z nás nebude více než 60 let, aniž by ve svém životě překonával výzvy a neprokázal odolnost!

Každý má různé způsoby, jak naplnit svůj emocionální rozměr: hudba, která naplní vaši duši, dávání/pomoc, ponoření se do přírody – seznam je nekonečný. Klíčem je, abyste si vědomě uvědomili, co podporuje a co snižuje vaši emocionální pohodu, a poté si vytvořte promyšlený plán.

Duchovní dimenze – spojení s něčím větším

Duchovní rozměr wellness může, ale nemusí být založen na náboženství. Pro některé lidi je to spojení s konkrétním náboženstvím, pro jiné to může být prostě spojení s něčím větším než „já“ – vyšší mocí. Mnoho lidí mluví o duchovním spojení s přírodou.

Důležitou součástí duchovní pohody je mít smysl a smysl života. Opět to pro různé lidi znamená různé věci, ale často to souvisí se základní lidskou potřebou dávat i přijímat a být pro druhé cenným.

Celek je větší než části

Samostatné definování dimenzí wellness je jen prvním krokem k pochopení zdraví celého člověka. A jak vidíte, rozměry neexistují samostatně. Jsou vzájemně propojené a závislé.

Nakreslení wellness kola s každým jako paprskem na kole je jednoduše vizuální reprezentací, která vám pomůže zajistit, aby ve vašem životě existovala každá dimenze.

Když začnete vyjmenovávat věci, které pravidelně děláte, abyste „vyplnili“ každý aspekt kola, rychle si uvědomíte, že jedna aktivita může podpořit více dimenzí zdraví.

Například v mém životě jízda na koni v horách podporuje můj duchovní, fyzický a sociální rozměr wellness.

Ohromující krása a nekonečná rozloha hor, fyzická náročnost jízdy na horských stezkách, spojení s mými koňmi a kamarádství s mou blízkou skupinou jezdeckých přátel vyplňují na mém kole nejeden rozměr.

Co naplňuje váš emocionální rozměr wellness? Co naplňuje váš duchovní rozměr wellness? Je jedna věc, kterou byste chtěli přidat do svého života a která by podporovala jednu nebo obě tyto dimenze? Podělte se o své myšlenky v komentářích níže.